Metoder

Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor du er i centrum.


Min terapeutiske tilgang er psykodynamisk såvel som kognitiv, afhængigt af dig og din problemstilling. Jeg stræber efter at tilpasse min terapeutiske praksis dig og ikke omvendt.


Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi har fokus på forholdet mellem tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd.  Den grundliggende ide i kognitiv terapi  er, at blive opmærksom på negative tanker eller irrationelle opfattelser af bestemte situationer eller sammenhænge og herved hjælpes til at forstå og håndtere problemer ved at ændre måden, hvorpå man tænker og handler. Metoden er særligt velegnet til behandling af nogle former for angst og mere konkrete problemstillinger.

Metoden er udviklet af Professor Aaron T. Beck.


Mentaliseringsbaseret terapi

Mentaliseringsbaseret terapi er en nyere evidensbaseret behandlingsform til psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelser, angstlidelser, depression og PTSD. Teoretisk har mentaliseringsbaseret terapi rødder i moderne psykoanalytisk tænkning, udviklingsteori og tilknytningsteori. Hovedproblemet i langt de fleste psykiske lidelser er den manglende evne til at mentalisere og affektregulere.

At mentalisere er at tale om og reflektere over de svære emotioner, reaktioner og følelser, man har. Hvad udløser dem? Hvad betyder de fysiske reaktioner på emotionerne? Hvorfor gør jeg dette, og hvorfor gør den anden sådan – hvad er motivet?

Metoden er udviklet af professor Peter Fonagy og psykoanalytiker Anthony Bateman.


Jeg har desuden erfaring med Prolonged Exposure og Narrativ Eksponeringsterapi. Begge er særligt velegnet til traumefokuseret terapi.